Podprte merilne naprave

Aplikacija je modularna in omogoča izdelavo dodatnih vmesnikov za komunikacijo z različnimi merilnimi inštrumenti in senzorji, ki ustrezajo določenim zahtevam (merilnik mora podpirati RS232 ali Bluetooth s SPP …

Preberi več

Izvajanje meritve

Meritev se izvaja v povezavi z merilno napravo, izmerjene vrednosti pa prikazuje v odvisnosti od lokacije meritve na zemljevidu.
Vse izmerjene vrednosti se shranjujejo v podatkovno bazo pod kreirano meritev, tako da …

Preberi več

Prikaz meritve na grafu

Aplikacija ima možnost prikaza trenutne meritve na interaktivnem grafu. Željeno točko na grafu lahko označite in prikažete na zemljevidu.

Graf prikazuje izmerjene vrednosti v odvisnosti od časa meritve. …

Preberi več

Posodabljanje, brisanje, izvoz in sinhronizacija meritve

Vse meritve so shranjene v podatkovni bazi aplikacije. Te lahko v pogledu "Meritve" urejamo, brišemo in izvažamo v različnih formatih.Urejanje, brisanje in izvoz meritve izvedete z dolgim pritiskom na željeno …

Preberi več

Barvne lestvice

S klikom na gumb »Barvne lestvice«, ki se nahaja v glavnem meniju (Slika 1-1), se odpre pogled, kjer lahko dodajate barvne lestvice z množico različnih barvnih nivojev (Slika 2). Aktivna barvna lestvica je lahko …

Preberi več