Splošen opis aplikacije

Aplikacija Route monitoring je namenjena beleženju različnih krajevno odvisnih parametrov (mapiranje). Aplikacija je modularna in omogoča izdelavo dodatnih vmesnikov za komunikacijo z različnimi merilnimi inštrumenti in senzorji, ki ustrezajo določenim zahtevam (merilnik mora podpirati RS232 ali Bluetooth s SPP profilom - wiki).

Brezžična povezava z merilno napravo Bluetooth logo

Aplikacija se preko brezžične tehnologije poveže z merilno napravo in shranjuje izmerjene vrednosti v odvisnosti od GPS lokacije. Za pravilno delovanje je med meritvijo potreben prost pogled neba da povezava naprave z GPS sateliti ni prekinjena.

Sprotni vpogled v zajete podatke in hitra analiza meritev

Aplikacija je interaktivna in prikazuje izmerjene podatke na zemljevidu že med merjenjem, točke pa obarva v različnih barvah v odvisnosti od izmerjenih vrednosti in prej postavljenih barvnih nivojev. Aplikacija omogoča tudi takojšnji pregled podatkov v obliki grafa, tako da lahko uporabnik podatke na hitro analizira že med merjenjem. Za vsako točko na grafu lahko na karti enostavno prikažete lokacijo, kjer so bili podatki zajeti. Podatki z merilne naprave se sproti shranjujejo v podatkovno bazo, tako da lahko uporabnih do njih dostopa tudi pozneje.

Izvoz podatkov v različnih formatih

Po opravljeni meritvi lahko uporabnik podatke izvozi v različne formate (*.CSV - Comma-separated values, *.KML - Google Earth, *.XLSX - MS Excel), tako da jih lahko direktno odpre v omenjenih programih, brez da bi se ukvarjal s pretvorbo med formati.

Prednosti aplikacije