Barvne lestvice

S klikom na gumb »Barvne lestvice«, ki se nahaja v glavnem meniju (Slika 1-1), se odpre pogled, kjer lahko dodajate barvne lestvice z množico različnih barvnih nivojev (Slika 2). Aktivna barvna lestvica je lahko prikazana na desni strani zemljevida, tako da lahko uporabnik razbere povišane vrednosti na mapi.

Primer barvne lestvice prikazane na zemljevidu
Slika 1: Primer glavnega pogleda z odprtim menijem in prikazanio aktivno barvno lestvico. 1: Gumb za prikaz pogleda z barvnimi lestvicami. 2: Prikazana aktivna barvna lestvica.

V pogledu "Barvne lestvice" ima lahko uporabnik poljubno število kreiranih barvnih lestvic, ki vsebujejo različna razmerja in število barvnih nivojev. Aktivna lestvica (za nazivom lestvice je kljukica obarvana zeleno) je lahko samo ena, ki je tudi lahko prikazana na zemljevidu (Slika 1-2).

Primer pogleda "barvnih lestvic in njihovih nivojev"
Slika 2: Primer pogleda "barvnih lestvic in njihovih podnivojev".

Na sliki 2 sta prikazani dve barvni lestvici:

Aktivna lestvica ima štiri barvne nivoje:

Če izmerjena vrednost preseže zadnjo mejno vrednost (v našem primeru 300 nGy/h) se bo tudi ta vrednost na zemljevidu obarvala z barvo najvišjega nivoja (v našem primeru z rdečo).