Posodabljanje, brisanje, izvoz in sinhronizacija meritve

Vse meritve so shranjene v podatkovni bazi aplikacije. Te lahko v pogledu "Meritve" urejamo, brišemo in izvažamo v različnih formatih.Urejanje, brisanje in izvoz meritve izvedete z dolgim pritiskom na željeno meritev, pri čemer se prikaže podmeni z gumbi (Slika 1):

 

Primer izvoza meritve
Slika 1:Urejanje, brisanje, izvoz izbrane meritve

Izvožena datoteka odprta v MS Excel aplikaciji

Na sliki 2 so prikazani podatki izvoženi iz aplikacije v XLSX formatu.

Primer xls izvožene datoteke
Slika 2:Primer xls izvožene datoteke

 

Izvožena datoteka odprta v Google Earth aplikaciji

Na sliki 3 so prikazani podatki izvoženi iz aplikacije v KML formatu in isti pogled v aplikaciji (Slika 4).

primer uvoza kml v google earth
Slika 3: Primer uvoza kml datoteke v Google Earth
Primer istega pogleda v aplikaciji
Slika 4: Primer istega pogleda v aplikaciji