Izvajanje meritve

Meritev se izvaja v povezavi z merilno napravo, izmerjene vrednosti pa prikazuje v odvisnosti od lokacije meritve na zemljevidu.
Vse izmerjene vrednosti se shranjujejo v podatkovno bazo pod kreirano meritev, tako da lahko uporabnik do podatkov dostopa tudi pozneje.V našem primeru smo kreirali meritev in jo poimenovali "Testna meritev" (Slika 1-3).

Glavni pogled aplikacije - zemljevid
Slika 1: Glavni pogled aplikacije - zemljevid

Razlaga glavnega pogleda:

  1. 1. Gumb za prikaz pogleda meritev (spisek meritev)

2. Indikator z imenom povezane merilne naprave
3. Polje, kjer je napisan naziv aktivne meritve
4. Gumb za zagon in ustavitev meritve(dva pogleda - glej sliko 2)
5. Gumb za aktivacijo prikaza trenutne lokacije in posodabljanja izmerjenih točk na mapi
6. Gumb za menjavo pogleda satelitske in vektorske mape
7. Gumb za zajem trenutnega pogleda mape
8. Trenutno aktivna barvna skala
9. Informacije o trenutnih podatkih o lokaciji in izmerjeni vrednosti
10. Indikator izvajanja meritve

a) start b) stop measurement
Slika 2: Prikaz gumba za a) zagon in b) ustavitev meritve. Za ustavitev je potrebni dolgi pritisk na gumb.

 

Trenutno izmerjena vrednost se prikazuje na informacijski plošči (Slika 3).

Main information panel
Slika 3: Prikaz podatkov o izmerjeni vrednosti

Razlaga k sliki 3:

1. rdeča pika pove, da je aplikacija povezana in prejema podatke iz merilne naprave,
2. rdeča ikona satelita  red satellite icon označuje, da je informacija o GPS lokaciji telo verjetno že zastarela in zato tudi netočna,
3. rdeča ikona ščita označuje, da aplikacija ne beleži na novo prejetih podatkov, kajti je v nastavitvah vklopljena opcija, da se zajame samo po ena točka na določeno razdaljo (glej »Nastavitve/Minimalna Razdalja Med Točkama«),
4. zelena ikona puščice označuje, da aplikacija avtomatsko sinhronizira podatke s strežnikom,
5. rdeča ikona izklopljenega vtiča in vtičnice označuje, da aplikacija ne more vzpostaviti povezave s spletnim strežnikom,
6. CF prikaz je vklopljen in prikazuje vrednost kalibracijskega faktorja, če je le ta različen od 1 (kalibracijski faktor se nastavi za vsako merilno napravo posebej v za njo namenjenem programskem vtičniku),
7. zajeta vrednost - popravljena za CF parameter, če le ta nima vrednost 1,
8. število izmerjenih točk in geo-lokacijski podatki, izmerjeni preko GPS ali GSM/WIFI omrežja:

N – število izmerjenih točk
acc – ocenjena napaka lokacije,
vir podatkov o lokaciji (GPS ali GSM/WIFI omrežje) je prikazan v oklepaju,
E – zemljepisna dolžina,
N – zemljepisna širina in
h – zemljepisna višna.

Izmerjene vrednosti lahko uporabnik pregleduje preko vgrajenage pogleda z interaktivnim grafom. Več o tem si preberite tu.