Prikaz meritve na grafu

Aplikacija ima možnost prikaza trenutne meritve na interaktivnem grafu. Željeno točko na grafu lahko označite in prikažete na zemljevidu.

Graf prikazuje izmerjene vrednosti v odvisnosti od časa meritve. Vrednosti se lahko prikazujejo v realnem času, oziroma jih lahko uporabnik pregleduje tudi po končani meritvi. Graf je interaktiven, tako da lahko poljubno spreminjate povečavo grafa po abscisni in ordinatni osi.

Primer interaktivnega grafa z gumbi za povečavo
Slika 1: Primer prikaza izmerjenih točk na grafu. Ordinatna os predstavlja merjeno količino merilne naprave , njeno razmerje pa lahko spreminjamo z gumboma + in - (1). Abscisna os predstavlja čas meritve, njeno razmerje pa lahko spreminjamo z gumboma + in - (2). Gumb 1:1 pa prikaže na zaslonu vse izmerjene vrednosti.

 

Točka 1-3 predstavlja izmerjene vrednosti v avtocestnem predoru, kjer je hitrost doze manjša, kajti predor predstavlja ščit za kozmične žarke (glej sliko 3). Zmanjšana vrednost hitrosti doze je predstavljena tudi na zemljevidu na sliki 3-3. Točka 1-4, predstavlja predor na isti lokaciji v obratni smeri vožnje na avtocesti.

Če vam je v grafu kakšno odstopanje bolj zanimivo lahko le-to približate in z dolgim klikom v bližini točke odprete podmeni (Slika 2), ki vsebuje podatke o točki in gumb »Prikaži točko na zemljevidu«.

Prikaz podmenija ob dolgem pritisku v bližini merjene točke na grafu
Slika 2: Prikaz podmenija ob dolgem pritisku v bližini merjene točke na grafu

 

S klikom na gumb se vam točka prikaže na zemljevidu, tako da lahko takoj vidite, kje je bila vrednost izmerjena (Slika 3).

Prikaz izbrane točke na zemljevidu
Slika 3: Prikaz izbrane točke na zemljevidu. 1: lokacija točke, ki je v zeleni barvi določeni v barvni paleti - točka je bila posneta v avtocestnem predoru. 2: X Gumb za izbris prikazane točke.